Dockerized BuildKit for AOSC OS
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

.gitlab-ci.yml 281B

 1. image: docker:latest
 2. services:
 3. - docker:dind
 4. stages:
 5. - build
 6. build:
 7. stage: build
 8. script:
 9. - docker build --compress --pull --tag local/aosc-dbk:latest .
 10. - docker save -o aosc-dbk.tar local/aosc-dbk
 11. artifacts:
 12. paths:
 13. - aosc-dbk.tar
 14. expire_in: 1 week