13 Revize (master)
 

Autor SHA1 Zpráva Datum
  LER0ever 99ab3ce87a
apt: get rid of gen list před 1 rokem
  LER0ever b4734b81e0
add testing source to buildkit před 1 rokem
  LER0ever 2957eaaf05 apt: workaround AOSC systemd upgrade bug před 1 rokem
  LER0ever cb4b66bcba apt: workaround AOSC debconf bug (no debconf) před 1 rokem
  LER0ever f175d2d472 try to bypass conffile question před 1 rokem
  LER0ever 084edcfe9f copy git config to HOME před 1 rokem
  LER0ever 59658c22ed update cwd to /workdir před 1 rokem
  LER0ever 3c742cbe7f Initial commit před 1 rokem
  LER0ever d59b034254 it works před 1 rokem
  LER0ever 2db7f1a6b4 update před 1 rokem
  LER0ever 1b464a1173 fix docker file před 1 rokem
  LER0ever 1eecf2ccd6 update, should trigger ci před 1 rokem
  LER0ever 942990dcd4 Initial před 1 rokem